محصولات رهام گاز

رهام گاز در تولید/تامین و توزیع سراسری رنج کامل محصولات گازهای صنعتی، بصورت کرایوجنیک و سیلندری، فعال و پیشرو است، شامل:

  • میعانات گازی (اکسیژن، آرگون و دی اکسید کربن) به صورت مایع و نیتروژن به صورت گاز و مایع
  • گازهای صنعتی به صورت سیلندری (گازهای طبی و آزمایشگاهی، گازهای میکس، سرد کننده و غیره)
  • تجهیزات کرایوژنیک شامل مخازن، پمپ های تزریق، مبدل های حرارتی (ویپرایزر) و … .
  • انواع گازهای صنعتی، طبی و آزمایشگاهی ار قبیل هیدروژن، هلیم، استیلن، هوای خشک، دی اکسید سولفور و سولفور هگزا فلوراید، متان، اتان و …..
  • انواع گازهای مخلوط با خلوص در حد ppm و ppb (با مصارف کالیبراسیون) و گازهای مخلوط چند جزئی (جهت مصارف آزمایشگاه و ابزار دقیق)
  • انواع گازهای سرد کننده (برودتی) مورد نیاز صنایع خودرو سازی، برودتی ، آزمایشگاهی و … بصورت بالک، تن تانک و دک