رهام گاز، در سراسر ایران

کسب بیشترین میزان رضایت مشتریان با قریب به 30 سال سابقه

پیشرو در صنعت و بازار گازهای صنعتی

دریافت نشان ها و تقدیرنامه های ملی، بواسطه اجرای موفق بزرگترین پروژه های ایران در صنایع کلیدی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، خودروسازی، غذایی، بیمارستانی، دارویی، و غیره

ارایه انواع گازهای مخصوص، میکس و سرد کننده

ارایه تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه های عظیم و کوچک

تامین بسته کامل انواع گازهای مخصوص، میکس و سرد کننده

تسلط بر دانش فنی، وجود کادر حرفه ای، امکانات مجهز و منحصر بفرد اروپایی، و انبارهای مجهز و وسیع

ارایه راه حلهای Hi Tech مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان و صنایع پیشرفته