لطفا در نظر داشته باشید تکمیل فرم به منزله استخدام قطعی شما نمی باشد.

پر کردن فیلدهای ستاره دار (*) الزامی می باشد.

با هر کدملی فقط می توانید یکبار ثبت نام انجام دهید.

کد ملی خود را صحیح وارد نمایید، در غیر اینصورت باتوجه به اتصال به سازمان ثبت احوال، سیستم قادر به ادامه تکمیل فرم نمی باشد.